ชื่อ ดาว ใน ระบบสุริยะ

ชื่อ ดาว ใน ระบบสุริยะ  เป็นระบบดาวที่โลกของเราเป็นส่วนหนึ่ง ในดาราจักร ทางช้างเผือก มีดาวเคราะห์และดาวเทียมโคจรอยู่รอบ ๆ เอื้อต่อชีวิต ดาราจักรชนิดก้นหอย  นักดาราศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาดาราศาสตร์ กลุ่มดาวเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น

ชื่อ ดาว ใน ระบบสุริยะรู้จัก “ระบบสุริยะ” คืออะไร 

 

ชื่อ ดาว ใน ระบบสุริยะ  มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยมี ดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของวงโคจรของดาวเคราะห์ใหญ่อีก 8 ดวง รวมทั้งบริวารของพวกมันด้วย ศึกษาทฤษฎีการก่อตัวของระบบสุริยะดังนี้

ปิแอร์ ไซมอน ลาปลาซ ได้อธิบายทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับการกำเนิดระบบสุริยะในปี ค.ศ. 1796 โดยกล่าวว่าในระบบสุริยะมีมวลของก๊าซอยู่ในรูปของจานแบน ขนาดมหึมาหมุนรอบตัวเอง เมื่อเปิดเครื่องเองจะหดตัว โดยแรงโน้มถ่วงของแก๊สซึ่งจะทำให้ความเร็วรอบตัวเองมีความเร็วสูงขึ้นเพื่อรักษาโมเมนตัมเชิงมุม (Angular Momentum) มีอัตราสูงกว่าจนกว่าแรงเหวี่ยงที่ขอบสระแก๊สจะเกินแรงโน้มถ่วง จะทำให้วงแหวนแก๊สแยกออกจากศูนย์แก๊สเดิม

และเมื่อเกิดการหดตัวอีกครั้ง วงแหวนของกลุ่มก๊าซก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วงแหวนที่แยกจากศูนย์กลางของแต่ละวงแหวนมีความกว้างเท่ากัน ใช้พื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงสุดของวงดนตรี จะดึงวัตถุทั้งหมดในวงแหวนมารวมกันและรวมตัวเป็นดาวเคราะห์ (ref rmutphysics)

 

ระบบสุริยะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 

 

ระบบสุริยะ (Solar System) มีจุดศูนย์กลางคือดวงอาทิตย์ที่มีวงโคจรของดาวเคราะห์ 8 ดวงอยู่เป็นดาวบริวาร ได้แก่

1. ดาวพุธ (Mercury)

ดาวพุธป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

2. ดาวศุกร์ (Venus)

ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุด เป็นลำดับที่ 3 รองจากดวงอาทิตย์ อยู่ห่างจาก ดวงอาทิตย์  เป็นลำดับที่ 2

3. โลก (Earth)

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 3

4. ดาวอังคาร (Mars)

ดาวอังคารดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 เป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ของระบบสุริยะ

5. ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 5 และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

6. ดาวเสาร์ (Saturn)

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ถัดจากดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 6 จากดวงอาทิตย์ และเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีวงแหวนอีกด้วย

7. ดาวยูเรนัส (Uranus)

ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 เป็นดาวเคราะห์แก๊ส เต็มไปด้วยแอมโมเนียและมีเทน

8. ดาวเนปจูน (Neptune)

ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสุดท้ายที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ลักษณะมีผิวสีน้ำเงิน ปัจจุบันถูกจัดว่าเป็นดาวเคราะห์แคระ

 

ข้อถกเถียงเรื่องดาวพลูโต ถูกถอดออกจากระบบสุริยะ

 

ดาวพลูโตเคยเป็นดาวเทียมดวงที่เก้าของระบบสุริยะ แต่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) ได้โหวตให้ดาวพลูโตออกจากระบบสุริยะ และระบุว่าดาวพลูโตเข้าเกณฑ์ “ดาวเคราะห์แคระ” เท่านั้น
ระบบสุริยะประกอบด้วยดาวเคราะห์ชั้นใน และดาวเคราะห์ชั้นนอกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยวงโคจรที่อยู่ห่างออกไปปีแสง หรือเวลาที่แสงเดินทางใน 1 ปี ระยะทางโคจรกำหนดว่าดาวเคราะห์ดวงใดเป็นวงกลมในหรือวงนอก ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของแสงจากดวงอาทิตย์ไปยังดาวดวงนั้นใน 1 ชั่วโมง (ชั่วโมงแสง)

 

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

1. จำแนกตามร่างกาย

  • ดาวเคราะห์ชั้นในหรือดาวเคราะห์: เป็นดาวเคราะห์ ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าที่อื่น มันเป็นดาวเคราะห์ที่เย็นกว่า ทำให้พื้นผิวด้านนอกแข็ง เช่นเดียวกับพื้นผิวของดาวเคราะห์ของเราสิ่งที่เรียกว่าดาวเคราะห์บก (หมายถึง “บนโลก”) ได้แก่ ดาวพุธ (ดาวพุธ) ดาวศุกร์ (ดาวศุกร์) โลก (โลก) และดาวอังคาร (ดาวอังคาร) ที่พวกเขาจะ ใช้แถบคาดของแถบดาวเคราะห์น้อย (Asteroid Belt) เป็นเส้นแบ่ง
  • ดาวเคราะห์ชั้นนอก (ดาวเคราะห์ชั้นนอกหรือดาวเคราะห์ Jovian): เป็นกลุ่มของดาวเคราะห์ ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่ากลุ่มอื่น เป็นดาวเคราะห์ที่เพิ่งเย็นตัวลง ทำให้ผิวหนังชั้นนอกส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยก๊าซ เช่น พื้นผิวของดาวพฤหัสบดี ทำให้พวกมันรู้จักกันในชื่อ Jovian Planets (Jovian มาจากคำว่า Jupiter-like ความหมายคล้ายกับดาวพฤหัสบดี) ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี (ดาวพฤหัสบดี), ดาวเสาร์ (ดาวเสาร์), ดาวยูเรนัส (ดาวยูเรนัส), ดาวเนปจูน (ดาวเนปจูน) และดาวพลูโต (พลูโต)

2. แบ่งตามวงโคจร

  • ดาวเคราะห์ชั้นในคือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก เช่น ดาวพุธและดาวศุกร์
  • ดาวเคราะห์ชั้นยอดคือดาวเคราะห์ที่อยู่ติดกับโลก ได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และพลูโต  สปอนเซอร์

3. แบ่งตามเนื้อ

  • ดาวเคราะห์หิน: ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร ทั้งสี่มีพื้นผิวที่เป็นหินแข็ง มันถูกปกคลุมไปด้วยชั้นบรรยากาศบาง ๆ ยกเว้นว่าดาวพุธที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดไม่มีชั้นบรรยากาศ
  • ดาวเคราะห์ก๊าซ รวมทั้งดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ล้วนเป็นก๊าซ อาจมีแกนหินเล็กๆ อยู่ภายใน ดังนั้นพื้นผิวจึงเป็นชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยมีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจน และฮีเลียม

ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีใด

 

 

ชื่อ ดาว ใน ระบบสุริยะ  อยู่ในดาราจักร ทางช้างเผือก  มาจากภาษาละติน Via Lactea ซึ่งหมายถึงทางช้างเผือก ดาราจักรทางช้างเผือกประกอบด้วยกลุ่มฝุ่นและก๊าซ ทำให้มองเห็นเป็นแถบสีขาวจางๆ ผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

จากการศึกษานักดาราศาสตร์พบว่าดาราจักรทางช้างเผือกเป็น ดาราจักรชนิดก้นหอย ที่มีรังสี มีดาวฤกษ์อย่างน้อย 2 แสนล้านดวงและประมาณ 100,000 ปีแสงและมีความหนาเฉลี่ย 1,000 ปีแสง

ดวงอาทิตย์ของเราโคจรรอบกาแล็กซีทางช้างเผือกเช่นกัน ซึ่งใช้เวลา 225 ล้านปีกว่าจะโคจรจนครบ โดยใช้ความเร็ว 220 กิโลเมตรต่อวินาที

บทความแนะนำ